Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De Module Huisartsgeneeskunde AMA (Algemeen Militair Arts) beschrijft de module Huisartsgeneeskunde die de AMA’s volgen tijdens hun 2-jarige opleiding tot AMA. De module Huisartsgeneeskunde is hiervan een geïntegreerd onderdeel.  
De gehele opleiding wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).

Gedurende 6 maanden volgt u de module Huisartsgeneeskunde bij het VUmc en doet u praktijkervaring op bij een door de opleiding geselecteerde erkende opleidingspraktijk. In deze periode heeft u 1 dag per week een terugkomdag met cursorisch onderwijs op de Huisartsopleiding VUmc.

AMA module Huisartsgeneeskunde

 

 Opleidingsplan AMA

In het opleidingsplan zit het instituutsreglement als bijlage.

Opleidingsplan AMA

 

 Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs aangeboden aan de AMA, is ontwikkeld en geschreven voor de aios (arts in opleiding tot specialist) Huisartsgeneeskunde, lees AMA waar in deze documenten aios staat.

Vóór aanvang module

Aanvangstoets

Trimester 1 en 2

Arts Patient Communicatie

Wetenschappelijke vorming

Trimester 1

Thema 1: Acute klachten

Thema 2: Veel voorkomende klachten

Trimester 2

Gezondheidsrecht

Thema 3: Veel voorkomende chronische klachten

-

 Vaardigheden
Trimester 1 en 2

Vaardigheden

 Toetsing en beoordeling

Toetsformulieren

De ComBeL (Competentie Beoordelings Lijst) is ontwikkeld voor de beoordeling van de arts in opleiding tot huisarts. Dit beoordelingsinstrument wordt ook gebruikt tijdens de Module Huisartsgeneeskunde AMA; lees daarom AMA waar aios in de ComBeL staat.

Evaluatieformulieren


Contactpersonen

Rinel van Beest
Teamleider AMA module Huisartsgeneeskunde

Mark Holthuis
Coordinator AMA module Huisartsgeneeskunde

Sylvia Vlak
Onderwijsassistent