Page tree
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

De module Huisartsgeneeskunde is een onderdeel van de tweejarige Profielopleiding Beleid & Advies Militair Arts en valt als zodanig onder de doelstelling van de opleiding.

Gedurende 6 maanden volgt u de module Huisartsgeneeskunde bij het VUmc en doet u praktijkervaring op bij een door de opleiding geselecteerde erkende opleidingspraktijk. In deze periode heeft u 1 dag per week een terugkomdag met cursorisch onderwijs op de Huisartsopleiding VUmc.

AMA's die gestart zijn voor maart 2015 maken gebruik van het onderwijsmateriaal op de website.

AMA module Huisartsgeneeskunde

 

 Opleidingsplan AMA

In het opleidingsplan zit het instituutsreglement als bijlage.

Opleidingsplan AMA

Op de eerste terugkomdag neemt de AMA een getekende overeenkomst mee naar het instituut:

Overeenkomst Opleidingsinstituut-AMA.doc

 Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs aangeboden aan de AMA, is ontwikkeld en geschreven voor de aios (arts in opleiding tot specialist) Huisartsgeneeskunde, lees AMA waar in deze documenten aios staat.

Vóór aanvang module

Aanvangstoets

Trimester 1 en 2

Arts Patient Communicatie

Wetenschappelijke vorming

Trimester 1

Thema 1: Acute klachten

Thema 2: Veel voorkomende klachten

Trimester 2

Gezondheidsrecht

Thema 3: Veel voorkomende chronische klachten

 Vaardigheden
Trimester 1 en 2

Vaardigheden

 Toetsing en beoordeling

KBA Formulieren (Kritische Beroeps Activiteiten)

Toetsformulieren

De ComBeL (Competentie Beoordelings Lijst) is ontwikkeld voor de beoordeling van de arts in opleiding tot huisarts. Dit beoordelingsinstrument wordt ook gebruikt tijdens de Module Huisartsgeneeskunde AMA; lees daarom AMA waar aios in de ComBeL staat.

Evaluatieformulieren


Contactpersonen

Rinel van Beest
Teamleider AMA module Huisartsgeneeskunde

Mark Holthuis
Coordinator AMA module Huisartsgeneeskunde

Sylvia Vlak
Onderwijsassistent