Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het apc onderwijs van HOVUmc is beschreven in de docenthandleiding, zie onder APC Basis. De Landelijke projectgroep APC van Huisartsopleiding Nederland heeft van 2010 tot 2014, samen met vertegenwoordigers van alle huisartsopleidingen gewerkt aan vernieuwing van het apc onderwijs. Patiëntgerichte communicatie was altijd al het uitgangspunt. Contextspecificiteit en doelgerichtheid van communicatie zijn daar bijgekomen. Contextspecificiteit: de communicatie verschilt per consult. Doelgerichtheid: de aios communiceert op elk moment met een doel waarvan hij zich meer of minder bewust is. Bij het nabespreken van het consult betrekken we het doel van de aios: welk doel had je voor ogen? wat vinden we van dat doel? wat deed je om dat doel te bereiken? hoe effectief was dat? hoe zou het anders kunnen? Deze visie en de uitwerking daarvan worden gepresenteerd in het eindverslag APC project 2014 als onderwijsproducten, dus praktisch toepasbare brokken, waarin de kopjes de inhoud volledig dekken:

1. Visie op communicatie van de huisarts

2. Consultmodel huisartsgeneeskundig consult

3. APC curriculumstructuur

4. Aandachtspunten communicatie per huisartsgeneeskundig thema

5. Visie op leren van de aios

6. Visie op toetsing communicatie

7. Leermiddelen: communicatiewiel en bespreekformat

8. ‘Train the trainer’: workshop doelgericht communiceren

Dit alles wordt onderbouwd met veel verwijzingen naar de moderne literatuur over communicatie, didactiek en toetsing. Dit verslag beschrijft daarmee de state of the art van het (voorgenomen) communicatieonderwijs aan de huisartsopleidingen in Nederland anno 2014. Aanbevolen literatuur ter inspiratie en vooral ook als naslagwerk bij het geven van onderwijs in contextspecifieke en doelgerichte communicatie dat grafisch is vormgegeven in het communicatiewiel.

  1. Lees het Landelijk APC curriculum 2014

Inhoudsopgave

APC basis

Onderstaande documenten vormen de basis van de leerlijn APC:

APC - Docenthandleiding

APC - Silverman samenvatting en leeswijzer

APC - Silverman voor hao's

APC - Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk Hoofdstuk 2 en Boekbespreking

Aios onderwijs

 FaseAios onderwijsprogramma's

Jaar 1

Maand 1

Maand 2

 

Maand 3

Maand 4

Maand 5

Maand 5 of 6, facultatief

Maand 7

Maand 9

APC - Beginfase van het consult

APC - Voorbereiding STARtclass Jaar 1

APC - Communiceren in de acute situatie

APC - Uitleg en advies

APC - Feedback

APC - Gedeelde besluitvorming

APC - Beoordelen van consulten

APC - SOLK

Interculturele arts-patiënt communicatie (in ontwikkeling)

Jaar 2  

Klinische stage

GGZ stage

CZ stage

APC - Communiceren in de acute situatie

Problem Solving Treatment (Zie opdracht PST)

APC - Familigesprekken

Jaar 3 

Maand 3 of 4

Maand 4 of 5

Maand 6

Maand 7

Maand 7

APC - Motiverende gespreksvoering

Het telefonisch consult (in ontwikkeling)

APC - Palliatieve fase

SOLK deel 2 (in ontwikkeling)

Interculturele arts-patiënt communicatie (in ontwikkeling)

Hao onderwijs

Verdere informatie/documentatie inzake APC voor hao's is te vinden in de leergangen.

Bouwstenen

Bespreking proefschrift Esther Giroldi Towards skilled doctor-patient communication

Write a comment…