Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Wat is een bouwsteen?

Een bouwsteen is een onderwijsproduct dat te gebruiken is bij het ontwerpen van (vraaggericht) onderwijs, bijvoorbeeld  een presentatie, werkvorm, stellingenspel, best-practice, rollenspel.

Bouwstenen brengen we onder in deze sectie van de Wiki in twee vormen:

 • Als Attachment, losse bestanden die als bijlagen bij de Bouwstenen startpagina (Word documenten en Powerpoint presentaties).
 • Als Wiki pagina's, een uitgeschreven pagina die eveneens direct hangt onder de Bouwstenen startpagina (deze worden opgesomd in de Page Tree aan de linkerzijde van het scherm).

Tips

 Een bouwsteen toevoegen als Attachment

Log in middels de knop Login rechtsboven en ga of blijf op de pagina Bouwstenen startpagina.

 • Open een nieuw Verkenner/Finder scherm en navigeer naar de plek waar je bouwsteen document staat.
 • Zorg ervoor dat je bouwsteenbestand een correcte naam heeft, bijvoorbeeld:

 Delier casus - Marloes van Kasteren - 2008.ppt


  1. De titel, het eerste deel sluit je af met  " - " (spatie, minteken, spatie). De titel is dekkend en begrijpelijk voor collega's en start met een hoofdletter, cryptische titels kunnen als bijtitel achter de dekkende hoofdtitel worden ondergebracht.
  2. De auteur, beginnend met de voornaam eveneens met juiste hoofdletters wordt afgesloten met " - " indien er een jaartal volgt anders met een .doc, pptx etc aan het einde.
 • Sleep het bestand met correcte naamgeving naar het open scherm met de Bouwstenen startpagina. De upload start als je het bestand loslaat boven de pagina.
 • Zoek het geuploade bestand middels de zoekfunctie rechtsboven en voeg de gewenste labels toe, volg daarvoor de onderstaande beschrijving.
 Een bouwsteen toevoegen als Wiki pagina

Log in middels de knop Login rechtsboven en ga of blijf op de pagina Bouwstenen startpagina.

 • Klik op Create knop linksboven. Er verschijnt daarop een keuzemenu waar je een Template kan uitkiezen, kies voor de Template Bouwsteen.
 • Zoek de toegevoegde Wiki pagina middels de zoekfunctie rechtsboven en voeg de gewenste labels toe, volg daarvoor de onderstaande beschrijving.
 Labels toevoegen

Voeg aan elk attachment of elke wiki pagina labels toe. Labels fungeren zijn hulpmiddelen bij het ordenen en zoeken van informatie.

Labels die slaan op inhoud:

Deze zijn  cruciaal (en daar wordt ook het meest op gezocht). Liefst zowel globaal als (indien van toepassing) meer concreet. Bijv. ‘diabetes’ (globaal), ‘insuline’, ‘voetonderzoek’; of : ‘APC’ (globaal) ‘advies’ ‘motiveren’

Labels die slaan op vorm:

Biivoorbeeld: ‘workshop’, ‘presentatie’ ’werkvorm’ ‘rollenspel’

Labels die de doelgroep aanduiden:

Meestal zullen dit aios zijn. Wel is het goed als dit relevant is om het jaar aan te geven ( zonder spatie! Dat kan niet met zoeken); dus ‘jaar1’ ‘jaar2’ ‘’jaar3’. Of als het om een andere doelgroep gaat, bijv. ‘opleiders’

 Zoeken

Zowel attachments als wiki pagina's zijn vindbaar via de zoekfunctie rechtsboven aan de pagina en sorteerbaar middels de labels.

Binnen een pagina zoek je met Ctrl+F (Windows) of Command+F (Mac)

 Zusteropleidingen

In tegenstelling tot ons beleid ten aanzien van onderwijsmateriaal kiezen onze zusteropleidingen ervoor de toegang tot hun onderwijsmaterialen te "beschermen" met een wachtwoord. Het is de stellige opvatting van de Huisartsopleiding VUmc dat vanwege de publieke middelen die gebruikt zijn bij de totstandkoming, de ontsluiting eveneens publiek behoort te zijn.

Medewerkers van de Huisartsopleiding VUmc kunnen middels de eigen HAweb groep toegang krijgen tot het onderwijsmateriaal van zusteropleidingen. Volg daarvoor deze link:

https://haweb.nl/groep/hovumc-medewerkers/wiki/onderwijsmaterialen-huisartsopleidingen

Space contributors

 

Lijst van losse bestanden die zijn toegevoegd aan de bouwstenen startpagina

  Bestand Modified
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow ACS Kennis Quiz - Martine Bezuijen - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Acute buik - Ingrid Krabbe - 2006.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Acute dyspneu - Judith Labohm.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Alcohol en sekseverschillen - M. Botden - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow ALTE jong kind - Rick - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Anticonceptie casus en antwoorden - Michou Mastboom - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow APC werkgroep - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Astma bij Kinderen en Volwassenen - Jeroen en Sander - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Benauwdheid casus step-by-step - Sandra Tamis - 2006.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft PowerPoint-presentatie Beroepsgeheim op eerste hulp - Anke ten Have - 2011.pptx apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Besliskunde hoesten klinisch redeneren - Henk de Vries - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft PowerPoint-presentatie Chronisch ziekten - Eddy Reynders - 2010.pptx apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Word 97 Document COPD tijd voor maatwerk - vanDuin.doc apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow CVA enTIA casuistiek - 2006.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow CVA revalidatie - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow CVA typen afasie - 2002.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Delier adviezen - Anne-Aurore den Hertog - 2004.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Delier casus - Marloes van Kasteren - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Delier quiz vragen - 2009.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Diabetes insuline - Barend van Duijn - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Diabetes overzicht presentatie - Joyce Plak - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Diabetische ketoacidose - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Drugs - Tjitske Dijkstra - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Enkel en knie beslisregels rontgenfoto - Claire Paris - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Familiegesprek structuur APC - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Farmacotherapie Polyfarmacie - Angelique Bongers Eddy Reynders - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Grenzen aan medisch handelen - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Haemorrhoiden casus - Itske Mantel - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Huisarts en GGZ 2014 - Carina den Boer - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Kleine chirurgie panaritium atheroomcyste - Gijs Padt - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Koemelkallergie kind - Itske Mantel - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Koortsconvulsie casus - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Leereffecten - Alex van Emst - 2000.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Maligne en premaligne huidtumoren - Karine Arxhoek - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow medicamenteuze therapie bij COPD POH 2014.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Mini ECG Cursus - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Moeheid na cva - Karlijn Overeem - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Obstipatie bij kinderen - I.vd Voet-Jurisa - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft PowerPoint-presentatie Omgaan met fouten - Karin Verschoor - 2013.pptx apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Omgaan met werkdruk - Tjitske Dijkstra - 2009.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Onderhandelen tips - Tjitske Dijkstra - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Oogheelkunde toetsvragen - Tjitske Dijkstra - 2010.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Ouderenzorg - Eddy Reynders - 2012.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Polyfarmacie casus - Sanne van der Zwan - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Programma sexuologie voor opleiders - Karin Verschoor - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Prolaps en Incontinentie - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Rookverslaving - Trudy Tromp - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Rouw - Willeboordse en Hijdendaal - 2010.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Seksualiteit na een CVA - Marlies Bulk - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow SOLK Workshop - Barend van Duin Lotte Kos - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow TIA en CVA - Tjitske Dijkstra - 2008.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Veel voorkomende klachten epidemiologie - Tjitske Dijkstra - 2013.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow WGBO quiz - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging - Steven Linnebank - 2007.ppt apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft PowerPoint-presentatie Zorginkoop perspectief van de huisarts - Wouter Hogervorst - 2011.pptx apr 04, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Attitude als huisarts 2014 - Barend van Duin.ppt apr 07, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow comorbiditeit COPD presentatie - Barend van Duin.ppt apr 07, 2014 by Barend van Duin
PDF File Seksuele Gezondheidszorg, Handboek Deel I Seksualiteit+reprod.pdf apr 07, 2014 by Willemien Avenarius
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow PowerPoint effectieve_Angelika Raths_VUmc_01092011 ppt.ppt apr 07, 2014 by Angelika Raths
PDF File Seksuele Gezondheidszorg, Handboek Deel II Soa.pdf apr 07, 2014 by Willemien Avenarius
Microsoft PowerPoint-presentatie Step by step voorbeeld Buil op hoofd Jolijn de Graaff.pptx apr 07, 2014 by Jolijn de Graaff
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Interculturele communicatie voor klinische stage 26 juni 2012.ppt apr 07, 2014 by Chris Rietmeijer
Microsoft PowerPoint-presentatie Levenseinde zelfgekozen rol arts.pptx apr 07, 2014 by Anouk Bogers
Microsoft Word-document Communicatietheorie Schulz van Thun Simone van den Hil.docx apr 07, 2014 by Simone van den Hil
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Gesprekken met meerdere personen 140124.ppt apr 07, 2014 by Willem Feijen
Microsoft Word-document Rationele Zelf Analyse -.docx apr 07, 2014 by Mark Holthuis
Microsoft Word 97 Document Kindermishandeling straffen vragen Rinel.doc apr 07, 2014 by Helle Poulsen
Microsoft Word 97 Document Vragen stellen bij intervisie.doc apr 07, 2014 by Simone van den Hil
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Burn Out Preventie - Ruud van den Berg - 2012. pptx.ppt apr 07, 2014 by Ruud van den Berg
Microsoft Word 97 Document de zes hoeden methode intervisie.doc apr 07, 2014 by Simone van den Hil
Microsoft Word 97 Document introduktiepalliatiefblok KarinVerschoo jaar3.doc apr 07, 2014 by Karin Verschoor
Microsoft PowerPoint-presentatie Motiverende gespreksvoering ppp 2014.pptx apr 07, 2014 by Simone van den Hil
Microsoft Word 97 Document Programma palliatieve sedatie.doc apr 07, 2014 by Karin Verschoor
PDF File Palliatievefase-communicatie.pdf apr 07, 2014 by Anouk Bogers
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow PP diagnostiek wanneer het moeilijk wordt.ppt testverandering apr 07, 2014 by Kittie Vreenegoor
PDF File epidemiologie SOA RIVM 2013.pdf apr 07, 2014 by Willemien Avenarius
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Step by step - Jolijn de Graaff.ppt apr 07, 2014 by Jolijn de Graaff
Microsoft Word 97 Document familiegesprek deelnemers - Willem Feijen - 140124.doc apr 07, 2014 by Willem Feijen
Microsoft PowerPoint-presentatie Kinder orthopaedie-Sebastiaan Bruinsma-2014.pptx mei 13, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document Richtlijnen ouderengeneeskunde Verenso- Barend van Duin mei 2014.doc mei 26, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document Nierschade - Anke ten Have - 2014.doc jun 10, 2014 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie angst en paniek - Sarah Floris - 2013.pptx jun 10, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Burn-out - Maayke Schilstra - 2014.ppt jun 10, 2014 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Delier - Soury van der Hulst - 2014.pptx jun 16, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow urineincontinentie - Anke ten Have - 2014.ppt jun 16, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Polyfarmacie - Anke ten Have - 2014.ppt jun 16, 2014 by Barend van Duin
PDF File familiegesprek - Utrecht - 2014.pdf jun 23, 2014 by Anke ten Have
Microsoft Word 97 Document Workshop placebo nocebo - Barend van Duin - 2014.doc aug 12, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document Besliskunde Kennemermeerdagen - Barend van Duin - 2014 aug 12, 2014 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document toets herkennen persoonlijkheidsstoornissen - Barend van Duin - 2014.doc aug 12, 2014 by Barend van Duin
PDF File Stervensbegeleiding palliatieve zorg jaar3 - Kea Fogelberg - 2014.pdf aug 12, 2014 by Barend van Duin
PNG File afbeelding_bouwsten_rond.png Afbeelding op de startpagina, NIET WEGHALEN aug 15, 2014 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Voedselovergevoeligheid - Maarten Boot - 2014.ppt sep 08, 2014 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Quiz intro jaar3 - Saskia Melchers.pptx mrt 09, 2015 by Carine den Boer
Microsoft Word-document WERKVORM attitude als huisarts - Jeanette Verhoeven - 2015.docx mrt 10, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word-document WERKVORM attitudevorming huisarts - Jeanette Verhoeven - 2015.docx mrt 10, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow bronnenoverzicht zoeken naar antwoorden praktijkvragen - Otto Maarsingh - 2015.ppt mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document Chronische pijn uitleg op youtube 2015 - Barend van Duin - 2015.doc mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Financien in de zorg - Matthijs van Wijmen - Maaike Schilstra - 2014 com Barend .pptx mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Insulinetherapie in de eerste lijn - Stephanie Buijs - 2014.pptx mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Kindermishandeling - Sebastiaan Bruinsma - 2014.pptx mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document Omgaan met alternatieve geneeskunde - Barend van Duin - Lotte Kos - 2014.doc mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Persoonlijkheidsstoornissen - Barend van Duin - 2014.ppt mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow projectmanagement - Lotte Kos - 2015.ppt mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word-document SCEGS vragen bij SOLK - Barend van Duin - Gert Roos 2014.docx mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie subfertiliteit - Iris Ketel - 2015.pptx mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Verfijning diagnostiek astmaCOPD - Barend van Duin - 2015.pptx mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document Voorbereiden Farmacotherapie overleg - Barend van Duin - 2015.doc mrt 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie zwangerschap - Leyla Özukcu - 2014.pptx mrt 30, 2015 by Barend van Duin
PDF File consultatief psychiater basiszorg - Christine Weenink - 2015.pdf apr 28, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie VU KBA's 2015.pptx apr 28, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word-document Kenmerkende Beroepsactiviteiten.docx apr 28, 2015 by Barend van Duin
PDF File e-health GGZ - Lidewij wind - 2015.pdf apr 28, 2015 by Barend van Duin
PDF File GGZ huisarts zorg voor kinderen van ouder met psychische problemen - weenink psyhag - 2015.pdf apr 28, 2015 by Barend van Duin
PDF File ggz in de huisartspraktijk - van der feltz - 2015.pdf apr 28, 2015 by Barend van Duin
PDF File Huisarts GGZ 4-DKL - Terluin - 2015.pdf apr 28, 2015 by Barend van Duin
PDF File huisarts GGZ suicidaliteit - de vries en pot - 2015.pdf apr 28, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie niveaus van leren Bateson - Lotte Kos - 2015.pptx apr 28, 2015 by Barend van Duin
PDF File cultureel interview - bartels tempelman - 2015.pdf apr 28, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word-document Casus leidinggeven - Esther Bot - 2015.docx apr 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Leidinggeven in de huisartspraktijk - Esther Bot - 2015.pptx apr 30, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document Bijlage bij SOA testen sexhag PP mei 09, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow SOA Afbeeldingen - Jan van Bergen - SexHAG - 2014.ppt jun 02, 2015 by Huisartsopleiding VUmc
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow SOA consult - SexHAG - 2011.ppt jun 02, 2015 by Huisartsopleiding VUmc
PDF File mindmap toekomstvisie LHV - 2015.pdf jun 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word-document toekomstvisie huisartsgeneeskunde - angelique bongers - 2015.docx jun 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow toekomstvisie huisartsgeneeskunde - eddy reijnders - 2015.ppt jun 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow SOLK WORKSHOP jaar3 - Barend van Duin - 2013.ppt jun 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word-document SCEGS vragen - Barend van Duin - 2015.docx jun 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word 97 Document SOLK Rol patiënt - Barend van Duin - 2015.doc jun 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Diabetes NHG - Paul Janssen - VUmc 2015.ppt sep 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie NHG STiP-college PIJN - Paul Janssen - 2015.pptx sep 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow projectmanagement aios - Lotte Kos Barend van Duin - 2015.ppt sep 22, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Word-document SOA-HIV overzichtsdocument waar info - Willemien Avenarius - 2015.docx nov 23, 2015 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Psychische problematiek in jaar 3 - Ruud van den Berg - 2013.ppt mrt 14, 2016 by Ruud van den Berg
Microsoft Word-document Bespreken LEOh oefenen voor aios-HOUtrecht-2015.docx mrt 29, 2016 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow zikavirus - Annie Bos - 2016.ppt apr 04, 2016 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Lean in de huisartsenpraktijk - Dave Zwart - 2016.pptx apr 07, 2016 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie Bekostigingsmodel huisartsgeneeskundige zorg - Dave Zwart - dec. 2015.pptx apr 07, 2016 by Barend van Duin
Microsoft PowerPoint-presentatie DM voorlichting - Sandra Tamis - 2015.pptx apr 07, 2016 by Barend van Duin
Microsoft Word-document (2b) Overzicht Thema's-kba's_concept september 2014.docx apr 18, 2016 by Barend van Duin
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Coderen en Registreren - Presentatie.ppt aug 04, 2016 by Barend van Duin