Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Over de eerste huisartsenstage

In de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk leert de aios het dagelijks werk van de huisarts uit te voeren. De aios raakt vertrouwd met het werkterrein en de werkwijze van de huisarts. Het adequaat omgaan met het klachtaanbod in de huisartspraktijk en de arts-patiënt communicatie  staan hierbij centraal. Ook maakt de aios kennis met de organisatie van de huisartspraktijk. Én de aios maakt zich de principes van de huisartsgeneeskundige besliskunde eigen.

De overkoepelende informatie voor Jaar 1 is beschreven in:

Handleiding Jaar 1

Cursorisch onderwijs Jaar 1

Keuzeonderwijs

Opdrachten Jaar 1

Toetsing en beoordeling Jaar 1

Verder is Jaar 1 opgedeeld in vier trimesters, elk met een eigen handleiding:

Handleiding Trimester 1 Acute problematiek

Handleiding Trimester 2 Veel voorkomende aandoeningen

Handleiding Trimester 3 Veel voorkomende chronische ziekten

Handleiding Trimester 4 SOLK

Contactpersonen

Rinel van Beest
Teamleider Jaar 1

Sylvia Vlak
Assistent Teamleider Onderwijs Jaar 1