Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Samenvatting

Het IOP (Individueel Ontwikkelingsplan) is een hulpmiddel om je leerproces te structureren en te vergemakkelijken. 

In de studiehandleiding zijn verschillende doelen beschreven, die echter nogal breed geformuleerd zijn. Naast deze doelen bestaat daardoor de mogelijkheid om eigen doelen te formuleren en eigen accenten te leggen. Die doelen kunnen betrekking hebben op zowel kennis, vaardigheden, beleving en beroepshouding. De bedoeling is om te komen tot een persoonlijke leeragenda naast de leeragenda die voortkomt uit de algemene praktijkopdrachten.

Er worden verschillend bronnen aangeboden om materiaal te krijgen voor zo'n agenda en er wordt een methode gesuggereerd om dit materiaal te bewerken.

Door gedurende de stage het IOP bij de hand te nemen, behaalde doelen af te strepen en nieuwe doelen toe te voegen, ontstaat een 'levend' document, dat erg nuttig kan zijn bij het leren.
Een bijkomend voordeel van een goed geformuleerd en gedurende de stage bijgehouden IOP is, dat het eindverslag zich als het ware zelf schrijft: de kern van het eindverslag wordt gevormd door het IOP.

Bij deze opdracht kun je gebruik maken van:

Bronnen

  • De stagedoelen (zie Handleiding Klinische stage) zijn een verdere concretisering van eindtermen en kerncompetenties. Wanneer je de studiehandleiding doorneemt (en dan vooral de praktijkopdrachten) krijg je een indruk hoe deze stagedoelen bereikt worden.
  • Het Self-assessment is gebaseerd op de stagedoelen. Het geeft je een indruk over het niveau van competentie dat je inmiddels bereikt hebt.
  • De Aanvangstoets geeft je een indicatie over je parate kennis betreffende klinische zorg .
  • Eigen persoonlijke of professionele ervaringen kunnen handvatten geven om eigen doelen te formuleren.
  • De eindtermen (zie Handleiding Jaar 2) beschrijven het eindniveau van de huisartsopleiding met betrekking tot klinische zorg.
  • Kennismaking op de stageplaats geeft een indruk van de lokale mogelijkheden.

Methode

Een goede methode om een IOP te formuleren is dezelfde methode die in het nieuwe curriculum gebruikt wordt om de praktijkopdrachten te beschrijven. Je maakt dan van het IOP een verzameling opdrachten aan jezelf.

Deze opdrachten worden gegeven in het DART-N format.

1 Reactie

  1. mooie start van deze stage, nuttig ook het zo te doen!

Reageer…