Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Conform het Protocol toetsing en beoordeling en het Toetsprogramma HOVUmc, ben je als aios verplicht een aantal formulieren aan te leveren. Alle verplichtingen om de Klinische stage succesvol af te ronden hebben we opgesomd in het onderstaande overzicht.

Van het onderstaande overzicht is een invulbare formulierversie beschikbaar:

Overzicht verplichtingen Jaar 2 - Klinische stage.docx

Overzicht verplichtingen Klinische stage

De items die verlopen via het e-portfolio zijn hieronder aangemerkt met (e-portfolio). De aios stuurt voor deze items t.z.t. een uitnodiging vanuit het e-portfolio aan de opleider dan wel de docent.

Verplichte opdrachtenTijdsindicatie

 

 

In overleg met de docenten
De aios voert deze opdrachten uit. In overleg met de docenten worden de bewijsstukken en inleverdata vastgesteld.
Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK)Tijdsindicatie
April en oktober
De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. Van alle kennistoetsen die in Jaar 2 en 3 worden aangeboden scoort de aios minimaal de helft voldoende. Bovendien is tenminste 1 van de voldoendes behaald in Jaar 3. De uitslag wordt automatisch in het e-portfolio geadministreerd.
BeoordelingsmomentenTijdsindicatie
  Voortgangsgesprek opleider*Eerste helft van de stage

ComBeL voor opleider Jaar 2 stage klinische stage(e-portfolio) + Verslag voortgangsgesprek

Alleen bij 6 maands stage: Tweede helft van de stage

ComBeL voor opleider Jaar 2 stage klinische stage(e-portfolio) + Verslag voortgangsgesprek

Einde stage
Eerste helft van de stage

ComBeL voor docent(e-portfolio) + Verslag voortgangsgesprek

Alleen bij 6 maands stage: Tweede helft van de stage

ComBeL voor docent(e-portfolio) + Verslag voortgangsgesprekEinde stage
☐ Voortgangsadvies van de docent(e-portfolio)Einde stage

* Bij dit gesprek dient als onderlegger de ComBeL stageopleider dan wel ComBeL docent. Deze mag maar hoeft niet ingevuld te worden. De aios maakt verslag van het gesprek.

N.B. Het formulier “Voortgangsadvies van stagebegeleider” zit standaard in het e-portfolio maar wordt niet door ons gebruikt.

EvaluatieformulierenTijdsindicatie
Einde stage
Einde stage
Aan het einde van de stage vult de aios deze evaluatieformuliren in en levert ze in bij de docent.
VoortgangsbeslissingTijdsindicatie

☐ Voortgangsbeslissing overige stages(e-portfolio)

Einde Jaar 2
Aan het einde van de laatste stage van Jaar 2, in te vullen door het hoofd van de opleiding.

Voortijdige beëindiging

In te vullen bij voortijdige beëindiging: Beoordeling aios door stageopleider Jaar 2 - Voortijdige beeindiging.docx

Contactpersonen

Angélique Bongers 
Teamleider Jaar 2

Pascale Scheerman
Assistent Teamleider Jaar 2

Reageer…