Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Over Jaar 3

In deze opleidingsperiode wordt de aios waar mogelijk betrokken bij alle aspecten van het werken in de huisartspraktijk. Waar in Jaar 1 de nadruk lag op het rond de thema’s bezig zijn met patiëntcontacten, wordt in deze opleidingsperiode tijdens de stage tevens nadruk gelegd op praktijkmanagement, organisatie van zorg en samenwerking. Ook wordt verdieping aangebracht ten aanzien van doorlopende thema’s binnen de opleiding (professioneel handelen, arts-patiënt communicatie, chronische zorg, SCEN).

Vanuit deze startpagina is het onderwijsmateriaal voor Jaar 3 georganiseerd:

Handleiding Jaar 3

Cursorisch onderwijs Jaar 3

Opdrachten Jaar 3

Differentiaties / Workshoponderwijs Jaar 3

Keuzeonderwijs

Supervisienota

SCEN-introductie

Toetsing en beoordeling Jaar 3

Leerlijnen:

Leerlijn APC

Leerlijn praktijkmanagement

Leerlijn Palliatieve en terminale zorg

Leerlijn SOLK

Leerlijn Interculturaliteit

Contactpersonen

Angela Weesie
Teamleider Jaar 3

Meraud Huijbers
Assistent teamleider Jaar 3

Write a comment…