Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Over aios+

Naast je opleiding tot huisarts zijn er verschillende mogelijkheden om je nog verder te ontwikkelen binnen de huisartsgeneeskunde op allerlei vlakken.

Je kan daarbij denken aan onderwijs geven, een bijzondere stage volgen of naar een interessant congres te gaan. Hieronder zijn enkele mogelijkheden weergegeven. 

Op de agenda:

Mogelijke aios+ activiteiten:

 

 1. Activiteiten binnen VUmc
 • Referaten. Op de het VUmc worden door huisartsen en specialist ouderengeneeskunde regelmatig referaten gehouden, zie de agenda
 • Nascholing. Op het VUmc wordt nascholingsavonden georganiseerd voor huisartsen. Dit vindt ongeveer 8x per jaar plaats en de nascholing wordt iedere keer vanuit een ander specialisme georganiseerd, zie de agenda VUmc nascholing voor eerstelijns verwijzers.
 2. Activiteiten via VUmc
 • Bijzondere stages
  Wanneer je tijdens je opleiding erachter komt dat je op een bepaald vlak een bepaalde interesse in hebt (bijvoorbeeld dermatologie, of dat je wilt meelopen met een SCEN-arts of bij interculturele zaken) is het mogelijk dat je in je derde jaar hierin een verdieping kan doen. Hiervoor kan je een aanvraag indienen bij het hoofd van de opleiding Nettie Blankenstein.
 • Het begeleiden van een 2e jaars geneeskundestudent bij de praktijkstage in de huisartsenpraktijk
  De student komt 6 dagen naar de praktijk. Het doel van deze stage is de studenten kennis te laten maken met de geneeskunde in de praktijk, het toepassen van kennis en vaardigheden en zicht te krijgen op hun competenties als communicator en samenwerker. De stage valt in de periode oktober tot en met december of de periode februari  tot en met maart. Interesse? Mail dan naar Marie-Thérese van Ham.
  Aanmelden voor de periode oktober - december kan tot 1 juli. Voor de periode februari - maart kan dit tot 1 november. De decembergroep kan ook meedoen in de periode oktober - december, door de laatste stagedag in december te verschuiven naar november.
 • Het begeleiden van een co-assistent in hun co-schap (Werkstage Huisartsgeneeskunde)
  3e jaars aios kunnen een co-assistent begeleiden tijdens hun Werkstage Huisartsgeneeskunde welke een duur heeft van 6 weken. Het doel van de stage is dat de co-assistent uiteindelijk zelfstandig volledige consulten kan uitvoeren wat betreft de anamnese, diagnostiek en beleid.
  Het opleiden en begeleiden van een coassistent geeft veel plezier, het werkt stimulerend en inspirerend. Het overdragen van kennis en vaardigheden is zowel voor de co-assistent maar zeker ook voor jou als aios leerzaam en interessant. Ben je geïnteresseerd en zou je meer willen weten, neem dan contact op met Rob Schotsman, huisarts.
 • Les geven aan co-assistenten tijdens het co-schap huisartsgeneeskunde
  Tijdens het 6 weken durende co-schap zijn er 3 terugkomdagen van één dagdeel (meestal op vrijdag) waarbij de co-assistent onderwijs krijgt van 2 docenten. Tijdens deze terugkomdagen ligt de focus op hoe heeft de co-assistent het in de praktijk, het presenteren van een casus en het maken van een PICO. Als afsluiting krijgt de co-assistent een mondeling tentamen. Tijdens een terugkomdag mag een aios, na een inwerkperiode, zelfstandig onderwijs geven met een andere docent. Ben je geïnteresseerd en zou je meer willen weten, neem dan contact op met mw. Martina Vonk Noordegraaf.
 3. Activiteiten buiten VUmc binnen Nederland
Het KNMG organiseert diverse workshops, trainingen, congressen en symposia.

Binnen het LOVAH landelijk of LOVAH VUmc kan je actief worden in allerlei commissies of in het bestuur. Daarnaast organiseren zij verschillende activiteiten.

Bij het NHG kan je verschillende nascholingen volgen. Een PIN via ‘mijn e-producten’, NHG-congres, NHG-wetenschapsdag.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is zowel regionaal als landelijk actief op diverse fronten.

Waarnemersgroep Amsterdam (WAGRO) heeft onder andere het doel om waarnemers en hidha’s in de regio Amsterdam bij elkaar te brengen, daarnaast organiseren zij nascholingen.

Het Platform Medisch Leiderschap wil álle artsen toerusten met de competentie leiderschap.

De Werkgroep Huisartsen Internationale Gezondheidszorg (WHIG) is een werkgroep met een sterke betrokkenheid bij eerstelijns gezondheidszorg in een internationaal perspectief, die projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health ondersteunt en organiseert.
Stichting DOKh organiseert nascholingen voor 1ste lijn zorgverleners en heeft hierbij de bevoegdheid accreditatie toe te kennen voor de huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Voor de andere beroepsgroepen vraagt DOKh de accreditatie aan.
Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde organiseert jaarlijks de NTvG Dag.
 4. Activiteiten buiten VUmc in het buitenland

Jaarlijks vinden er allerlei congressen plaats. Een paar die bij ons allen bekend zijn, zijn het NHG-congres of de WONCA. Maar er zijn ook andere interessante congressen. Wil je naar zo’n congres gaan, geef dan bij het hoofd van de opleiding, Nettie Blankenstein, aan met welk doel je een congres wilt bijwonen. Voor extra informatie kijk dan op het Instituutsreglement.

Belangrijke congressen in 2016:

EGPRN Meeting

Datum: 20-24 mei 2016

Locatie: Tel Aviv, Israel

Organisator: EGPRN (European General Practice Research Network)

WONCA Europe 2016

Datum: 15-18 juni 2016

Locatie: Kopenhagen, Denemarken

Organisator: WONCA Europe (World Organization of National Colleges Academies)

Diagnostic Error in Medicine 2016, 1st European Conference

Datum: 30 juni - 1 juli, 2016

Locatie: Rotterdam, Nederland

Organisator: Society to improve Diagnostic Error in Medicine

RCGP Annual Conference 2016

Datum: 6-8 oktober 2018

Locatie: Harrogate, Engeland

Organisator: RCGP (Royal College of General Practitioners)

WONCA World Conference 2016

Datum: 2-6 november 2016

Locatie: Rio de Janeiro, Brazilië

Organisator: WONCA (World Organization of National Colleges Academies)

NAPCRG 44th Annual meeting 2016

Datum: 12-16 november 2016

Locatie: Colorado Springs, VS

Organisator: NAPCRG (North American Primary Care Research Group)

 Heb je aan een van de activiteiten deelgenomen, laat dan weten aan de LOVAH VUmc wat je ervan vond.