Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Leerlijn praktijkmanagement.

Veel pas afgestudeerde huisartsen zeggen dat zij het opdoen met ervaring met praktijkmanagement het meeste hebben gemist in de opleiding. Wij merken dat praktijkmanagement vaak zo impliciet aan de orde komt, dat het niet als zodanig wordt herkend. Wij beschrijven in deze leerlijn wat praktijkmanagement in de huisartspraktijk inhoudt en pretenderen hiermee een redelijk compleet beeld te schetsen.

Ervaring opdoen vinden we de beste manier om vertrouwd te raken met praktijkmanagement. Dit effect wordt versterkt als het resultaat geëvalueerd en nabesproken wordt met opleider en/of docent.

Ons onderwijs beschrijven we met de methodiek van de A-dart-n.

 

 Hoe gebruik je deze handleiding?

Deze A-dart-n’s zijn bedoeld om een snel idee te geven van het wat, hoe en waarom van dit onderwijs. Door een onderwerp aan te klikken en ‘Aanleiding’ en ‘Doel’ te lezen kan de Aios zich oriënteren of dit onderwerp bij de leerbehoefte past.

De onderwerpen staan gerangschikt op periode van de opleiding, waarin ze geschikt zijn uit te voeren. Programma's geschikt voor terugkomdagen en voor de praktijk, staan dit onder elkaar.

Bij iedere A-dart-n worden zowel de competenties als de KBA's genoemd waar dit deel van het onderwijs over gaat. De beschrijvingen van ‘Activiteiten’ en ‘Resultaat’ kunnen het best als suggesties worden gelezen. Bij de onderwijsprogramma’s vind je hier bij ‘Activiteiten’, die van Aios, Docent, maar ook Achtergrond informatie, Ondersteunend materiaal en Suggesties voor de uitvoering. De docent met ervaring met dit onderwijs kunt u bereiken door op zijn naam te klikken en een mailtje te sturen. Tenslotte is de datum van de laatste update vermeld.

 Praktijkmanagement dagen.

Om onderwijs in praktijkmanagement goed te expliciteren bieden we dit op een aantal thema dagen aan. Hierdoor ontstaat een beter overzicht en kunnen ook expert docenten van de werkgroep praktijkmanagement worden ingeschakeld. Aios en docenten stellen hun eigen dagen samen. Dat kan door te kiezen uit het beschreven aanbod, hier zie je ook hoe je gast docenten kunt inschakelen. Hieronder enkele voorbeelden.

Kies in de laatste huisarts stage voor 4 management dagen, waarvan 1 of beide als '2 daagse', hiermee bereik je meer verdieping. Je kan de keuze vergroten door deze dagen met meerdere groepen samen te organiseren. je kan dan ook onderwerpen geven die in jaar 1 geagendeerd staan, daar hebben sommige Aios in jaar 3 behoefte aan. Biedt naast praktijkmanagement dagen onderwerpen aan, die beter geïntegreerd in de eigen groep gegeven kunnen worden, zoals.

Eerste huisarts stage:Laatste huisartsstage:

Samenwerken (Belbin).

Vergaderen.

Introductie praktijk management, Praktijkmanagement opdracht.

Een goede start van de leiderschapsontwikkeling in het programma 'Verwonder en Verbeter', in de introductie periode.

Wat voor huisarts wil ik zijn, mijn visie op mijn vak van huisarts.

Eigen wensen en verwachtingen kenbaar maken en collega’s aanspreken op gedrag; feedback.

Dit zijn voorbeelden van praktijkmanagement dagen, de onderwerpen zijn te vinden in het overzicht van de leerlijn praktijkmanagement jaar 1, 2 en 3:

Tijd:Eerste huisartsstage:

Laatste huisartsstage:

Duur programma dagdeel

Alternatief

Laatste huisartsstage:

Duur programma 75 min.

Kwartaal 2 /3

Dag 1

 

‘Starten als waarnemer / ondernemen basistips’.  

Gevolgd door Vragen middag met Waarnemer, Hidha en pas gevestigde Huisarts. Kies ex Aios.

 

‘Patiënt veiligheid‘.

‘Tijdmanagement organiseren’.

‘Delegeren’.

‘Systematisch verbeteren / projectmanagement’.

Kwartaal 3

Dag 2

 

‘Leiding geven aan personeel’, ‘Delegeren’,

‘Eigen wensen kenbaar maken en  aanspreken op gedrag’.

Team functioneren

Balans werk prive

Kwaliteitszorg:

Praktijkspiegel, Ketenzorg.

‘Principes van financiële verantwoording, project begroting’.

‘Tijdmanagement consultduur’

‘Personeelsmanagement; functie waardering’.

‘Onderhandelen’.

Kwartaal 3

Dag 3

 

Toekomstvisie huisartsenzorg. ‘Planmatig werken’.

Kwaliteitszorg. Je persoonlijke visie als huisarts. Moodboard.

 

‘WKKGZ’.

‘Timemanagement; de ideale werkdag’.

'Situationeel leiderschap'.

‘Inter dokter variatie’.

Kwartaal 4

Dag

 

‘Situationeel leiderschap’.

‘Functiewaardering en salariëring’.

‘Financiële bedrijfsvoering’.

'Onderhandelen'

'Solliciteren'.

‘Vergaderen en MDO’.

‘Solliciteren’.

‘Conflicthantering’.

‘Wetten en regels; Acute zorg’.

 Verantwoording

Onze keuzes zijn neergelegd in het rapport: ‘Praktijkmanagement in jaar 1, 2 en 3’. Belangrijke informatiebronnen voor ons waren:

Eindtermen en Competentieprofiel van de Huisarts’ (2009).

'Onderwijs in praktijkmanagement voor de huisartsopleiding' (SVUH, 2007)

Naar een landelijk Opleidingsplan Praktijkmanagement’ (sept 2014).

Toekomstvisie Huisartsgeneeskunde 2022

Eenieder mag deze programma’s gebruiken als u de bron vermeldt en ons van uw verbeteringen of veranderingen op de hoogte stelt.


Namens de werkgroep

Eddy Reynders, Angelique Bongers, Simone van den Hil, Brenda van der Meer.

De leerlijn praktijkmanagement is uitgewerkt per jaar op de volgende pagina's:

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

  • Geen labels