Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

'MAAS-Globaal' staat voor Maastrichtse Anamnese en Advies Scorelijst met Globale items.

De MAAS-Globaal geeft richtlijnen voor het scoren van communicatie vaardigheden en vakinhoudelijk handelen van de arts aan de hand van een scorelijst.

De criteria voor communicatie vaardigheden worden gedetailleerd beschreven. De criteria voor vakinhoudelijk handelen worden slechts globaal aangeduid omdat zij bij uitstek casusspecifiek zijn en de details per casus gedefinieerd zullen moeten worden.

De scores zijn bedoeld om materiaal te leveren voor feedback en beoordeling, voor onderwijs en toetsing.

Aan het einde van de 6de maand in de eerste huisartsenstage worden de consultvaardigheden beoordeeld door externe beoordelaars (de Basis consultvoeringstoets). Hiervoor wordt de MAAS-Globaal gebruikt.

MAAS-Globaal - Handleiding.doc

MAAS-Globaal - Eindtermen.doc

MAAS-Globaal - Scorelijst.doc


Van de MAAS-Globaal is ook een Engelse versie beschikbaar:

MAAS-Global - English.pdf

Zie tevens de website van Huisartsopleiding Nederland:

http://www.huisartsopleiding.nl/content.asp?kid=10028314&fid=-1&bid=10122459