Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Over het Portfolio

Elke aios houdt een eigen Portfolio bij met daarin de belangrijkste opleidingsresultaten.

Aios die gestart zijn voor maart 2014 blijven gebruik maken van het papieren portfolio.

Aios die gestart zijn vanaf maart 2014 maken gebruik van het e-portfolio.

Het e-portfolio bevat de neerslag van de beoordelingen en prestaties van de aios die het bewijs vormen van het verworven niveau van de competenties. Daartoe maakt de aios gebruik van het Portfolio (Scorion, ontwikkeld door Parantion) van Huisartsopleiding Nederland.

Dit e-portfolio bevat een beoordelingsdeel en een ontwikkelingsdeel. Verplicht onderdeel van het beoordelingsdeel zijn de achtereenvolgende versies van het IOP, de ComBeL, de verslagen van voortgangsgesprekken, de behaalde toetsresultaten en de beoordelingen na 6 en 9 maanden. Ook de beoordeling van het diensten doen krijgen hier een plaats. Een overzicht van de prestaties die nodig zijn om een Jaar af te ronden zijn gevat in de Checklist verplichtingen.

Behalve aan het verplichte beoordelingsdeel biedt het e-portfolio ook 'vrije' ruimte; het ontwikkelingsdossier. Dit is bedoeld voor het opslaan van 'prestaties' die naar de mening van de aios zijn of haar positieve ontwikkeling treffend illustreren. Dit kan een consult zijn waar men trots op is, een geslaagd onderwijsprogramma, een bericht van een dankbare patiënt, een blijk van waardering door collega's enz. De aios kan uit deze 'content' zelf een selectie maken van prestaties die als illustratie kunnen dienen bij een voortgangsgesprek of een andere beoordelingsmoment.

Het e-portfolio gaat met de aios mee gedurende de gehele opleiding. Ook na de opleiding kan het e-portfolio benut worden. Tijdens de opleiding is de aios verplicht om het e-portfolio open te stellen voor het hoofd van de opleiding, de teamleider en onderwijsassistente van het betreffende opleidingsjaar, de achtereenvolgende opleiders/stageopleiders en docenten die hem of haar gedurende de periode van de betreffende stage begeleiden.

Ga naar de Ondersteuningswebsite.

Ga naar het Portfolio

Ga naar de Handleiding e-portfolio