Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wat is een Leerlijn?

Een leerlijn beschrijft voor een ‘specifiek aandachtsgebied’ binnen het huisartsenvak wat, hoe, wanneer door de aios moet worden geleerd en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn.

We onderscheiden 3 soorten specifieke aandachtsgebieden:

  1. de thema’s van het Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde.
  2. de competentiegebieden
  3. overige gebieden die - zonder een vastgesteld thema of een competentiegebied te zijn- toch extra aandacht behoeven, zoals bijvoorbeeld  interculturaliteit.

Thema's:

Competenties:

Overige aandachtsgebieden:

Contactpersonen

Chris Rietmeijer
Onderwijscoordinator

Barend van Duin
Onderwijscoordinator

  • No labels