Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

 

 

Over de keuzeonderwijs workshops op de vrijdag

De afdeling Huisartsgeneeskunde VUmc organiseert zes keer per jaar op vrijdagochtenden en vrijdagmiddagen keuzeonderwijs voor alle aios. Hierbij komen onderwerpen aan de orde die voor huisartsen in opleiding interessant of van belang zijn, maar die in het reguliere curriculum niet, of onvoldoende aan bod komen. Deze workshops worden nu al meer dan tien jaar georganiseerd en trekken ondanks hun vrijwillige karakter bijzonder veel belangstelling.

 

 

Jaarrooster keuzeonderwijs workshops 2017

 

 OchtendMiddag

3 feb

2017

 Drugs en partydrugs

Docenten

Loes Terra-Hanck, verslavingsarts KNMG

Omschrijving

Snuiven, roken, slikken, spuiten; over (party)drugs en verslaving. Als huisarts krijg je te maken met patiënten die drug gebruiken.
Wanneer is er sprake van problematisch gebruik, wanneer is iemand verslaafd, welke klachten kunnen worden veroorzaakt door door druggebruik? Wanneer verwijs je je patiënt en waar naartoe? Cannabis, cocaïne, heroïne GHB, XTC en amfetaminen zullen in ieder geval besproken worden. Indien gewenst kunnen andere middelen ook worden besproken

Onderwijsdoelen

Kennis over drugs vergroten, adviezen voor hulp en verwijzing

Didactische vormen

Powerpoint presentatie; indien mogelijk casuïstiek bespreken

Huiswerk

Graag vóór 27 januari per mail (loes.terra@jellinek.nl) laten weten indien er andere middelen besproken moeten worden.
Casuïstiek aandragen is wenselijk

 CAT-presentatiemiddag 2018

Juryleden

Jury: Nettie Blankenstein, Jeanneke Arends, Erik Fokke, Hans van der Wouden; (ruimte 8C-07)

Omschrijving

CAT-presentatiemiddag voor aios, door aios. Als slot van de middag is er de uitverkiezing van de twee genomineerden voor de Jan van Esprijs 2018 en toekenning van de Publieksprijs.

Doel middag

Programma voorronde VUmc Jan van Esprijs 2018, vanaf 13.30 uur: Presentaties (12 min) + aansluitend vragen en discussie (6 min);

13.30 uur: Welkomstwoord door Chris Rietmeijer, huisarts (onderwijscoördinator HOVUmc)      
13.40 uur Maarten Hoek – Is de griepprik bij zorgverleners effectief?
14.00 uur: Sophie Hoogendijk – Barbotage bij schouderklachten
14.20 uur: Korte pauze                                                                                                                         
14.35 uur: Maartje Schouwenburg - Tijdstip plaatsen IUD na een bevalling en de kans op perforatie?     
14.55 uur: Amrita Vyas – Leidt shared decision making tot minder antibiotica gebruik?   

15.15 uur Onder leiding van Chris Rietmeijer geven de aanwezige aios feedback op de presentaties van de vier genomineerden voor de Jan van Esprijs 2018 en zij kennen hierna de publieksprijs toe 

16.00 uur: Bekendmaking van de twee nominaties namens HOVUmc voor de Jan van Esprijs 2018

aansluitend is er een borrel

Reglement Jan van Es-prijs 2016.doc

 Acute Palliatieve zorg

Docenten

 Astrid Kodde, huisarts/kaderarts palliatieve zorg

Omschrijving

Een terminale patiënt en uitgeputte familieleden kijken hoopvol naar jou…wat kun jij bieden bij hevige dyspnoe, plotse hemoptoë, heftige pijn? En hoe herken je de stervende patiënt en wat kun je dan bieden?

In deze workshop behandelen we palliatieve casuïstiek die je tegen kunt komen in de dagpraktijk of tijdens de dienst. 

Onderwijsdoelen

 Adequaat kunnen handelen en communiceren bij acute palliatieve situaties.

Didactische vormen

Casuïstiek & opdrachten 

Huiswerk

 geen

 

31 mrt

2017

 Hanteerbare nefrologie voor de huisarts

Docenten

Koen de Blok, Internist-nefroloog-intensivist 

Omschrijving

Het is geen geheim dat algemene Nefrologie in de opleiding tot basis arts vaak meer vragen dan antwoorden oplevert. We kunnen er niet om heen dat huisartsen, door gerichter te kijken, in toenemende mate nefro-pathologie tegen zullen komen. Het doel is om op systematische, logische en heldere wijze symptomen, diagnostische tests en behandel- of verwijs indicaties te bespreken. Het devies is: maak het hanteerbaar !

Onderwijsdoelen

 Aios wegwijs maken in de nefrologie en goed leren interpreteren en verwijzen.

Didactische vormen

 Primair een Powerpoint presentatie met whiteboard voor extra uitleg.

Powerpoint Simpele en Acute Nefrologie

Huiswerk

Eigen casuïstiek doornemen vóóraf;
Casuïstiek inbrengen mag altijd in discussie volgend op presentatie.

 Acute kindergeneeskunde voor de huisarts

Docenten

 Michel Weijerman, algemeen kinderarts

Omschrijving

Acute kindergeneeskunde zoals benauwdheid hoog en laag, Stuipen wat nu. Wat is acuut ziek bij een kind op welke leeftijd. Koorts eci. Koorts en klein wat dan? En vooral inbreng problemen in het voorstelrondje vooraf. Een interactieve workshop over alledaagse acute kinderproblematiek het laatste nieuws.

Onderwijsdoelen

Beter inzicht in de meest voorkomende acute verwijs problematiek bij kinderen en de laatste inzichten.

Didactische vormen

 

Huiswerk

Casuïstiek meebrengen 

 Zwangerschap- en kraambedproblematiek in de huisartsenpraktijk

Docenten

 Anna Seijmonsbergen-Schermers Verloskundige en onderzoeker afdeling Midwifery Science

Omschrijving

Deze workshop geeft u in korte tijd inzicht in aspecten van de verloskunde die elke huisarts moet weten. In deze workshop zullen onderbelichte onderwerpen aan bod komen die huisartsen kunnen tegenkomen in de huisartsenpraktijk met betrekking tot de zwangerschap en het kraambed en zult u geënthousiasmeerd worden om u er nog beter in te verdiepen.
Wat weet u al over bijvoorbeeld prenatale screening/ diagnostiek, buikpijn bij een zwangere, anemie bij de zwangere, hyperemesis, minder leven voelen, preëclampsie, koorts in het kraambed en borstvoedingsproblemen? In deze workshop krijgt u in vogelvlucht een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening/ diagnostiek en zorg in de zwangerschap en kraamperiode die voor u als huisarts van belang zijn. Daarnaast krijgt u bronnen aangereikt voor meer informatie. Na een plenaire inleiding krijgt u een aantal casus om uit te werken. U kunt informatie opzoeken via internet en in enkele tekstboeken die aanwezig zullen zijn. De belangrijkste inzichten worden daarna plenair teruggekoppeld.

Onderwijsdoelen

 

Didactische vormen

 1. Klassikale introductie van de uit te werken casus.
 2. In groepen werken aan uitwerking van een aantal casus
 3. Plenaire terugkoppeling van groepsactiviteit.
 4. Aanvullingen van docent en tips voor literatuurgebruik.
 5. Powerpoint Zwangerschap- en kraambedproblematiek

Huiswerk

 De echo als moderne stethoscoop?

Docenten

 Henk Boelhouwer, Huisarts

Omschrijving

Informatietechnologie heeft ook in de medische wereld anno nu een sterk visueel karakter gekregen. We zoeken beelden bij ziektes ! Niet altijd van toepassing, maar links- of rechtsom hebben CT, MRI, Nucleaire Geneeskunde en Echografie een grote vlucht genomen. Aan jullie de uitdagende vragen voor nu en in de toekomst:
* Bij welke diagnostische vragen denken jullie m.n. als eerste aan Echografie?
* Welke beleidsconsequenties koppel je er aan vast als huisarts?
* Wat zouden een aantal verschillen in strategie / indicatie voor de ECHO tussen 1e en 2e lijn kunnen zijn ?
* Welke potentiele valkuilen en risico ’s verwacht je ?
* Welke 3 aspecten in de eerste lijns (huisarts)echodiagnsotiek kun je bedenken (bijv: Interne geneeskunde / CVRM / sport-en bewegingsapparaat)?
Stellingen:
(1) eerste en tweede lijns ECHO-DIAGNOSTIEK/beeldvorming kunnen elkaar prima aanvullen !
(2) Jouw DD en beslisboom kunnen middels aanvullende ECHO prima gespecificeerd worden !
(3) implementatie van betaalbare kwalitatief goede ECHO-technologie versterkt de eerste lijn huisartsen zorg
(4) Je anatomische kennis gaat nooit meer verloren !
(5) Je gaat een uitdagend en inspirerend leerproces aan. Met toewijding en geduld kunnen jouw ECHO-vaardigheden in de praktijk van de toekomst volwaardig de huisartsen gezondheidszorg problemen aan!

Onderwijsdoelen

1. Aandacht voor de potentiele eerstelijns (huisarts)echografie
2. bewustwording dat huisarts echografie ook kan passen in een beslisboom ‘Differentiaal Diagnostisch denken’;
3. Praktisch kennismaken en oefenen basis ECHO vaardigheid;
4. Bewustwording leertraject , implementatie, kosten, voor -en nadelen, risico ‘s 

Didactische vormen

1. Inleiding, PowerPoint.
2. Eerste vragenronde.
3. Oefenen met praktische vaardigheden.
4. Afronding plenair: apparatuur, opleiding voor de huisarts in de echoscopie, vergoedingen, e.

Huiswerk

Zie omschrijving hierboven, ik verwacht geen aanleveren van vragen, maar wel vragen tijdens de workshop. 

19 mei

2017

 Stoppen met roken

Docenten

Loes Terra-Hanck 

Omschrijving

"Rokers helpen met stoppen? Zinloos, ze willen niet stoppen of ze zeggen dat ze gaan stoppen, maar doen het niet”.

Wie is machteloos, de dokter of de patiënt? Rokers, een lastige doelgroep.

Onderwijsdoelen

Deelnemers bekend maken met de NHG standaard.

Kennisoverdracht t.a.v. de achtergronden van nicotineverslaving.

Deelnemers kennis laten nemen van de mogelijkheden van farmacotherapie bij stoppen met roken.

Didactische vormen

PowerPoint presentatie met interactieve casuïstiek Stoppen met roken

Huiswerk

NHG standaard Stoppen met roken

Aandragen van casuïstiek wordt aan geraden

 Zwangerschap- en kraambedproblematiek in de huisartsenpraktijk

Docenten

 Anna Seijmonsbergen-Schermers Verloskundige en onderzoeker afdeling Midwifery Science

Omschrijving

Deze workshop geeft u in korte tijd inzicht in aspecten van de verloskunde die elke huisarts moet weten. In deze workshop zullen onderbelichte onderwerpen aan bod komen die huisartsen kunnen tegenkomen in de huisartsenpraktijk met betrekking tot de zwangerschap en het kraambed en zult u geënthousiasmeerd worden om u er nog beter in te verdiepen.
Wat weet u al over bijvoorbeeld prenatale screening/ diagnostiek, buikpijn bij een zwangere, anemie bij de zwangere, hyperemesis, minder leven voelen, preëclampsie, koorts in het kraambed en borstvoedingsproblemen? In deze workshop krijgt u in vogelvlucht een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening/ diagnostiek en zorg in de zwangerschap en kraamperiode die voor u als huisarts van belang zijn. Daarnaast krijgt u bronnen aangereikt voor meer informatie. Na een plenaire inleiding krijgt u een aantal casus om uit te werken. U kunt informatie opzoeken via internet en in enkele tekstboeken die aanwezig zullen zijn. De belangrijkste inzichten worden daarna plenair teruggekoppeld.

Onderwijsdoelen

 

Didactische vormen

 1. Klassikale introductie van de uit te werken casus.
 2. In groepen werken aan uitwerking van een aantal casus
 3. Plenaire terugkoppeling van groepsactiviteit.
 4. Aanvullingen van docent en tips voor literatuurgebruik.
 5. Powerpoint presentatie Zwangerschap- en kraambedproblematiek

Huiswerk

 Klinische genetica voor de huisarts

Docenten

Marieke Bronk, physician assistant i.o/ genetisch consulent, AMC

Astrid Kodde, huisarts

Omschrijving

Mendel, dubbele helix, chromosomen…waar is de link met de praktijk van de huisarts?

Aan de hand van casuïstiek uit de spreekkamer van de huisarts, leer je in deze workshop:

 • bij welke signalen je aan erfelijke aandoeningen moet denken
 • wat je zelf kunt doen om dat dan in kaart te brengen
 • wanneer en hoe je naar een klinisch geneticus verwijst

Onderwijsdoelen

Aan het eind van de workshop kan de aios benoemen:

 • bij welke signalen aan een genetische aandoening gedacht kan worden
 • hoe de huisarts dit verder in kaart kan brengen
 • wanneer en hoe de huisarts naar een klinisch geneticus verwijst.
 • Waar de huisarts praktijkgerichte informatie over genetica kan vinden.
 • De plek van de genetica in de zorg
 • Nieuwe ontwikkelingen in de genetica 

Didactische vormen

Casuïstiek, opdrachten om tijdens de workshop uit te werken, presentatie door genetisch consulent

Huiswerk

Bekijk de website www.huisartsengenetica.nl.

Wat vind je nuttig aan deze site? Welke delen van de site zou je aan je mede-aios adviseren te bekijken? Noem er 2 en licht toe wat je er nuttig aan vindt; dit bespreken we in de workshop.

Eigen casuïstiek inbrengen kan, hoeft niet.  

 Alledaagse kindergeneeskundige problemen bij de huisarts

Docenten

 Michel Weijerman, algemeen kinderarts

Omschrijving

Van persisterende piep tot slappe poep, van te klein tot te groot. Van huilen tot helmen. Van maag tot blaas is reflux wel de baas. Allergie nog steeds preventie.  En vooral inbreng problemen in het voorstelrondje vooraf. Een interactieve workshop over alledaagse kinder problematiek het laatste nieuws.

Onderwijsdoelen

Beter inzicht in de meest voorkomende acute verwijs problematiek bij kinderen en de laatste inzichten.

Didactische vormen

 interactief

Huiswerk

Door de interactieve opzet is er veel ruimte voor toelichting aan de hand van praktijkvoorbeelden van de deelnemers.

15 sep

2017

 Afhankelijkheid van alcohol

Docenten

 Loes Terra-Hanck, verslavingsarts Jellinek

Omschrijving

‘C2H5OH van Lust tot Must’. Alcoholverslaving: wie een zorg? Af en toe ruik je het, soms vermoed je het, maar meestal mis je het: problematisch alcoholgebruik. Jammer want het wordt langzamerhand duidelijk dat het toch letterlijk en figuurlijk tussen de oren zit en daarmee een veel medischer probleem is geworden dan voorheen. Een “lastige” groep maar zeker niet hopeloos.

Onderwijsdoelen

Wanneer moet alcoholproblematiek worden overwogen.
Adviezen hoe dit te bespreken. Wel of niet laboratoriumonderzoek. Kennis van de neurobiologische achtergronden van alcoholverslaving. Kennis van medicatie die beschikbaar is in het kader van de behandeling van problematisch alcoholgebruik. Wanneer verwijzen naar de tweede lijn.

Didactische vormen

 • PowerPoint presentatie
 • met casuïstiek
 • zo mogelijk ook door deelnemers ingebracht casuïstiek 

Huiswerk

Casuïstiek is welkom

 Seks, dat spreekt van zelf

Docenten

 Peter Leusink

Omschrijving

 In de workshop wordt stil gestaan bij het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit, met name bij patiënten met een chronische ziekte of kanker. Welke rol heeft de huisarts hierin, welke taakopvattingen over seksuele problematiek hanteert de opleider en hoe werken deze door in het opleiden van de aios. Wanneer en hoe komt het onderwerp ter sprake? Spelen eigen waarden en normen daar in door? Zijn er belemmeringen, waar liggen kansen?

De belangrijkste seksuele problemen komen aan bod en nieuwe inzichten in de seksuologie worden besproken. Het biopsychosociaal model staat daarin centraal en aandacht wordt besteed aan circulair in plaats van causaal denken. Het zijn vaak onderhoudende factoren die bij seksueel disfunctioneren een belangrijke rol spelen. Praktische richtlijnen worden gegeven om dit te doorbreken
Er zal geoefend worden in. Het zal blijken dat met gewoon huisartsgeneeskundig handelen ook seksuele problematiek bespreekbaar gemaakt kan worden.

Onderwijsdoelen

 • aios wordt zich bewust van eigen taakopvattingen t.a.v. seksuele problematiek
 • aios wordt zich bewust van eigen belemmeringen
 • aios kan seksuele problematiek bij chronische ziekte/kanker signaleren en bespreekbaar maken en waar nodig uitleggen en adviseren. 

Didactische vormen

 • Carousselspel over taakopvattingen
 • plenaire presentatie + interactie
 • rollenspel

Huiswerk

Korte voorbereidingsopdracht (10-15 minuten):

• Heb je wel eens een consult gedaan over een seksueel probleem?
• Zo ja, hoe verliep dat, waar liep je tegen aan?
• Zo nee, waar liggen eventuele belemmeringen, waar liggen kansen?
• Wat zou je willen leren op dit terrein?

 Acute Palliatieve zorg

Docenten

 Astrid Kodde, huisarts/kaderarts palliatieve zorg

Omschrijving

Een terminale patiënt en uitgeputte familieleden kijken hoopvol naar jou…wat kun jij bieden bij hevige dyspnoe, plotse hemoptoë, heftige pijn? En hoe herken je de stervende patiënt en wat kun je dan bieden?

In deze workshop behandelen we palliatieve casuïstiek die je tegen kunt komen in de dagpraktijk of tijdens de dienst. 

Onderwijsdoelen

 Adequaat kunnen handelen en communiceren bij acute palliatieve situaties.

Didactische vormen

Casuïstiek & opdrachten 

Huiswerk

 geen

 Interactief college SCEN-consultatie

Docenten

 Cees Miedema, huisarts, SCEN-arts, palliatief consulent

Omschrijving

 In dit college komen verschillende aspecten rond de scen-consultatie aan de orde en hebben we het over vragen als:

 • Is euthanasie in Nederland een recht van de patiënt?
 • Is euthanasie een plicht van de behandelend arts?
 • Is een wilsverklaring altijd noodzakelijk bij euthanasie?
 • Mag een ander dan de eigen huisarts in het weekend de euthanasie verrichten?
 • Is een SCEN-arts ook voor steun bij euthanasie ?
 • Euthanasie bij dementie:mag dit?
 • Moet je bij zelfdoding aanwezig zijn als huisarts?
 • Mag je als behandelaar al akkoord met euthanasie voordat een SCEN-consultatie heeft plaatsgevonden?
 • Is palliatieve sedatie bijna hetzelfde als euthanasie?
 • Moet je als behandelaar je twijfels delen met de SCEN-arts?
 • Is euthanasie soms een ‘noodgeval’?
 • Met een verklaring van de NVVE ben je verplicht om event. euthanasie te verrichten.

Deze maar ook de vragen bij U rond dit thema leven zullen tot een levendige discussie leiden

Onderwijsdoelen

Leren omgaan met een euthanasievraag. Welke valkuilen zijn er? 

Didactische vormen

 Interactief

Huiswerk

Een aantal relevante artikelen is te vinden op de Wiki van de opleiding onder jaar 3 ‘Scen-introductie’. SCEN-introductie 

27 okt

2017

 Hoop in de palliatieve zorg

Docenten

Dr. Erik Olsman, gepromoveerd in medische ethiek, op ‘Hoop in de palliatieve zorg’ 

Omschrijving

 • Hoe reageer jij als een patiënt met een zeer beperkte levensverwachting in maart zegt:  “ik hoop zo dat ik kerst nog haal…”?
 • En wat antwoord je als een naaste van een ernstig zieke patiënt jou vraagt: “moet tante Loes uit Canada nu overkomen?”
 • En hoe kom je in contact met een palliatieve patiënt die helemaal gefocust lijkt op alle lichamelijke perikelen?

In deze workshop bespreken we, aan de hand van (jullie eigen) ervaringen in de huisartspraktijk, hoe je hoop in de palliatieve zorg kunt herkennen en hoe je er mee om kunt gaan.

Aan het eind van de workshop heb je nagedacht over de verschillende perspectieven op hoop en heb je enkele praktische handvatten gekregen voor de communicatie met de palliatieve patiënt.   

Onderwijsdoelen

 Kennis vergroten:

 • de betekenis van hoop, hopeloosheid en wanhoop
 • (h)erkennen van verschillende perspectieven op hoop

 Kunde vergroten:

 • het gebruik kunnen maken van handreikingen waarmee je in staat bent om het gesprek met de patiënt over ‘hoop’ te verdiepen

Didactische vormen

Interactieve workshop aan de hand van casuïstiek

Toepassen van theoretische concepten over hoop

Huiswerk

 Opdracht om alleen of samen met je opleider voorafgaand aan de workshop te doen:

 • beschrijf kort de ziektegeschiedenis van een palliatieve patiënt die je zelf (mede) begeleidt/ hebt begeleid.
 • benoem op welke momenten en op welke wijze je bij deze patiënt hoop, hopeloosheid of wanhoop zag. 

Neem de uitgewerkte opdracht mee naar de workshop.

 Dokter of dealer?

Docenten

 Loes Hanck, verslavingsarts KNMG

Omschrijving

“Dokter of dealer?” Over benzodiazepinen- en opioïde pijnstillerverslaving Benzodiazepinen en opioïde pijnstillers zijn middelen waarbij het risico op het ontstaan van een verslaving speelt.  Hoe voorkom je dat je patiënt verslaafd raakt en je recepten tekent waar je niet achter staat? Wat te doen als je je al in deze situatie bevindt met een patiënt? Deze vragen zullen aan bod komen tijdens deze workshop.  

Onderwijsdoelen

Bewustwording wat de indicaties zijn voor het voorschrijven van benzodiazepinen en opioïde pijnmedicatie. Adviezen voor afbouw en verwijzing naar de verslavingszorg.

Didactische vormen

PowerPoint Presentatie zo mogelijk met casuïstiek

Huiswerk

NHG-standaarden over Slaap- en Angststoornissen, en over Pijn. Casuïstiek aandragen is wenselijk.
Sinds januari 2009 worden benzodiazepinen nog voor slechts enkele indicaties vergoed. Heeft dit het voorschrijfgedrag van huisartsen beïnvloed? Eventueel casussen in te brengen door deelnemers.

 Dermatologie voor de huisarts

Docenten

 Rick Hoekzema, hoogleraar dermatologie VUmc

Omschrijving

Aios hebben al vaker gevraagd om een workshop dermatologie. Het is gelukt om met Rick Hoekzema, hoogleraar dermatologie in het VUmc en een bevlogen docent, afspraken te maken over een aantal workshops Capita selecta dermatologie met  als onderdelen:

(1) Kinderdermatologie, i.h.b. eczeem en mycosen

(2) Melanoom en non-melanoom maligniteiten;

(3) Herkenning en DD van alledaagse dermatosen in de huisartsenpraktijk.

Onderwijsdoelen

 1. Oefenen met beschrijven en herkennen van veel voorkomende dermatosen
 2. Oefenen met differentiële diagnoses
 3. Update atopisch eczeem en mycosen bij kinderen
 4. Update huidmaligniteiten

Didactische vormen

De workshop heeft een sterk interactief karakter, Casuïstiek worden met de deelnemers doorgenomen in een sfeer van intercollegiaal overleg en vragen kunnen altijd tussendoor gesteld worden.

Huiswerk

 1. Bestuderen efflorescenties (typ “efflorescenties” in de zoekbalk van huidziekten.nl)
 2. Breng e.v.t op een USB-stick casuïstiek uit uw eigen praktijk mee (klinische foto’s + korte beschrijving)
 Sportblessures - de knie

Docenten

 Simon Goedegebuure, sportarts OLVG

Omschrijving

Knieletsel bij sport: preventie, onderzoek en behandeling. Het lichamelijk onderzoek is een cruciale pijler in het stellen van een diagnose. Tijdens de opleiding wordt hier relatief weinig aandacht aan besteed. Tijdens deze workshop zal het grootste gedeelte van de tijd worden besteed aan het lichamelijk onderzoek van de knie door een ervaringsdeskundige (sportarts)

Onderwijsdoelen

verbeteren kwaliteit van lichamelijk onderzoek van de knie.

Didactische vormen

deel 1: frontaal onderwijs (zeer kort), deel 2: practicum; zelf oefenen

PowerPoint presentatie PPP Knie Simon Goedegebuure.ppt

Huiswerk

Vooraf voorbereiden: globale kennis anatomie van de knie

1 dec

2017

 Drugs en partydrugs

Docenten

 Loes Terra-Hanck, verslavingsarts KNMG

Omschrijving

Snuiven, roken, slikken, spuiten; over (party)drugs en verslaving.
Als huisarts krijg je te maken met patiënten die drugs gebruiken.
Wanneer is er sprake van problematisch gebruik, wanneer is iemand verslaafd, welke klachten kunnen worden veroorzaakt door drugsgebruik. Wanneer verwijs je je patiënt? En waar naartoe?
Cannabis, cocaïne, heroïne GHB, XTC en amfetaminen zullen in ieder geval besproken worden.
Indien gewenst kunnen andere middelen ook worden besproken.

Onderwijsdoelen

Kennis over drugs vergroten,
Adviezen voor hulp en verwijzing

Didactische vormen

Powerpoint presentatie Drugs en Opioid Risk Tool
Indien mogelijk casuïstiek bespreken

Huiswerk

Graag vooraf per mail laten weten indien er andere middelen besproken moeten worden. Casuïstiek aandragen is wenselijk.

 Hanteerbare nefrologie voor de huisarts

Docenten

Koen de Blok, Internist-nefroloog-intensivist 

Omschrijving

Het is geen geheim dat algemene Nefrologie in de opleiding tot basis arts vaak meer vragen dan antwoorden oplevert. We kunnen er niet om heen dat huisartsen, door gerichter te kijken, in toenemende mate nefro-pathologie tegen zullen komen. Het doel is om op systematische, logische en heldere wijze symptomen, diagnostische tests en behandel- of verwijs indicaties te bespreken. Het devies is: maak het hanteerbaar !

Onderwijsdoelen

 Aios wegwijs maken in de nefrologie en goed leren interpreteren en verwijzen.

Didactische vormen

 Primair een Powerpoint presentatie met whiteboard voor extra uitleg. Simpele en Acute Nefrologie

Huiswerk

Eigen casuïstiek doornemen vóóraf;
Casuïstiek inbrengen mag altijd in discussie volgend op presentatie.

 Interactief college SCEN-consultatie

Docenten

 Cees Miedema, in verband met zijn pensionering is dit de laatste keer dat Cees Miedema dit keuze onderwijs geeft.

Omschrijving

In dit college komen verschillende aspecten rond de scen-consultatie aan de orde en hebben we het over vragen als:

 • Is euthanasie in Nederland een recht van de patiënt?
 • Is euthanasie een plicht van de behandelend arts?
 • Is een wilsverklaring altijd noodzakelijk bij euthanasie?
 • Mag een ander dan de eigen huisarts in het weekend de euthanasie verrichten?
 • Is een SCEN-arts ook voor steun bij euthanasie ?
 • Euthanasie bij dementie: mag dit?
 • Moet je bij zelfdoding aanwezig zijn als huisarts?
 • Mag je als behandelaar al akkoord met euthanasie voordat een SCEN-consultatie heeft plaatsgevonden?
 • Is palliatieve sedatie bijna hetzelfde als euthanasie?
 • Moet je als behandelaar je twijfels delen met de SCEN-arts?
 • Is euthanasie soms een ‘noodgeval’?
 • Met een verklaring van de NVVE ben je verplicht om event. euthanasie te verrichten.

Deze maar ook de vragen bij U rond dit thema leven zullen tot een levendige discussie leiden.

Onderwijsdoelen

 Leren omgaan met euthanasievraag. Welke valkuilen zijn er?

Didactische vormen

 Interactief powerpointpresentatie scen consultatie

Huiswerk

 Een aantal relevante artikelen is te vinden op de Wiki van de opleiding, bij jaar 3: SCEN-introductie

 

 

 Acute kindergeneeskunde voor de huisarts

Docenten

 Michel Weijerman, algemeen kinderarts

Omschrijving

Acute kindergeneeskunde zoals benauwdheid hoog en laag, Stuipen wat nu. Wat is acuut ziek bij een kind op welke leeftijd. Koorts eci. Koorts en klein wat dan? En vooral inbreng problemen in het voorstelrondje vooraf. Een interactieve workshop over alledaagse acute kinder problematiek het laatste nieuws.

Onderwijsdoelen

Beter inzicht in de meest voorkomende acute verwijs problematiek bij kinderen en de laatste inzichten.

Didactische vormen

 

Huiswerk

Casuïstiek meebrengen 

Jaarrooster keuzeonderwijs workshops  tot 1 maart 2018

 

 OchtendMiddag

9 feb

2018

 PaTz-groepen - Samenwerken in de palliatieve thuiszorg

Docenten

 Astrid Kodde, huisarts, kaderarts palliatieve zorg

Omschrijving

Goede palliatieve zorg bij de patiënt thuis bieden, dat is het streven van deelnemers aan PaTz groepen. In de (inmiddels 130) PaTz groepen werken huisartsen en wijkverpleegkundigen samen om tijdig palliatieve patiënten te identificeren, hun situatie en behoeften in kaart te brengen en de zorg daarop aan te passen. Ingewikkelde casuïstiek kan worden gedeeld. Een kaderarts palliatieve zorg brengt expertise in.
Tijdens deze workshop krijg je een unieke kans om te ervaren hoe een PaTz bijeenkomst kan verlopen, waarbij je zelf fungeert als deelnemer aan de PaTz groep. Je kunt eigen casuïstiek inbrengen en leren van elkaars inbreng.

Onderwijsdoelen

Aan het eind van de workshop kan de aios:
- Benoemen wat het belang van vroegsignalsering van palliatieve patiënten is
- Benoemen op welke wijze palliatieve patiënten vroeg herkend kunnen worden
- Benoemen wat de meerwaarde van deelname aan een PaTz groep is, voor de hulpverlener en de patiënt
- Besproken symptomen/ situaties beter hanteren. 

Didactische vormen

Na een korte toelichting over de werkwijze van PaTz, krijgen alle deelnemers een rol (wijkverpleegkundige of HA) en een casus die ze gaan inbrengen toebedeeld.
De docenten fungeren als voorzitter en deskundige in de groep en begeleiden de bespreking.

Huiswerk

- bekijk de site www.patz.nu

 CAT-presentatiemiddag 2018

Juryleden

Jury: Nettie Blankenstein, Erik Fokke, Hans van der Wouden; (ruimte 8C-07)

Omschrijving

CAT-presentatiemiddag voor aios, door aios. Als slot van de middag is er de uitverkiezing van de twee genomineerden voor de Jan van Esprijs 2018.

Doel middag

Programma voorronde VUmc Jan van Esprijs 2018, vanaf 13.35 uur: Presentaties (12 min) + aansluitend vragen en
discussie (6 min);

13.30 uur: Welkomstwoord door Chris Rietmeijer, huisarts (stafmedewerker HOVUmc)      
13.40 uur  Presentatie 1                                             
14.00 uur  Presentatie 2     
14.20 uur Korte pauze 
14.35 uur Presentatie 3
14.55 uur Presentatie 4

 15.15 uur Onder leiding van Chris Rietmeijer geven de aanwezige aios feedback op de presentaties van de vier genomineerden voor de Jan van Esprijs 2018 en zij kennen hierna de publieksprijs toe 

16.00 uur: Borrel en "vorm" evaluatie van de presentaties door aios en voorzitter. 

16.25 uur: Bekendmaking van de twee nominaties namens HOVUmc voor de Jan van Esprijs 2017

Reglement Jan van Es-prijs 2016.doc

 Seks, dat spreekt vanzelf

Docenten

 Peter Leusink

Omschrijving

In de workshop wordt stil gestaan bij het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit, met name bij patiënten met een chronische ziekte of kanker. Welke rol heeft de huisarts hierin, welke taakopvattingen over seksuele problematiek hanteert de opleider en hoe werken deze door in het opleiden van de aios. Wanneer en hoe komt het onderwerp ter sprake? Spelen eigen waarden en normen daar in door? Zijn er belemmeringen, waar liggen kansen?

De belangrijkste seksuele problemen komen aan bod en nieuwe inzichten in de seksuologie worden besproken. Het biopsychosociaal model staat daarin centraal en aandacht wordt besteed aan circulair in plaats van causaal denken. Het zijn vaak onderhoudende factoren die bij seksueel disfunctioneren een belangrijke rol spelen. Praktische richtlijnen worden gegeven om dit te doorbreken

Er zal geoefend worden in gespreksvoering en er worden aandachtspunten gegeven voor het begeleiden van de aios. Het zal blijken dat met gewoon huisartsgeneeskundig handelen ook seksuele problematiek bespreekbaar gemaakt kan worden.

Onderwijsdoelen

- huisarts wordt zich bewust van eigen taakopvattingen t.a.v. seksuele problematiek
- huisarts wordt zich bewust van eigen belemmeringen en mogelijkheden om de aios huisartsgeneeskundig handelen ten aanzien van seksuele problematiek bij te brengen
- huisarts kan seksuele problematiek bij chronische ziekte/kanker signaleren en bespreekbaar maken en waar nodig uitleggen en adviseren.

Didactische vormen

- Carousselspel over taakopvattingen
- plenaire presentatie + interactie
- rollenspel

Powerpoint presentatie Seks dat spreekt vanzelf

Huiswerk

 Korte voorbereidingsopdracht (10-15 minuten):

 • Heb je wel eens een leergesprek gehad met een patient over een seksueel probleem?
 • Zo ja, hoe verliep dat, waar liep je zelf tegen aan?
 • Zo nee, waar liggen eventuele belemmeringen, waar liggen kansen?
 • Wat zou je willen leren op dit terrein?

 

 

  
Reageer…